ADER 7.3.1Titlul proiectului: ADER 7.3.1. – Identificarea și stabilirea influenței unor portaltoi asupra culturilor de legume altoite din familia Solanaceae și Cucurbitaceae

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole-Horting București

Parteneri:

P1: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra

Durata proiectului: 37 luni

Buget: 900.000 lei

Link-uri de interes: https://www.horting.ro

Date de contact:

– Director de proiect: ing Iordache Bogdan; email: horting@gmail.com,  ibogdan975@gmail.com

Tel: 0731771771; Fax:

Rezumat

Obiectivul principal al propunerii de proiect se referă la stabilirea fluxului tehnologic pentru obținerea unor noi combinații genotipice de legume pentru spaţii protejate, în contextul protejării mediului înconjurător și sănătății consumatorilor din România.

Prin folosirea unui material biologic altoit, diferite combinații genotipice românești, se elimină necesitatea efectuării tratamentelor chimice pentru dezinfecția solului, poluante și cancerigene.

Obiectivul proiectului este de modernizare a tehnologiilor de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, îmbunătățirea protecției mediului înconjurător, ca prioritate pe plan naţional şi mondial.  

Proiectul va implementa un material biologic și tehnologii inovative de cultivare a legumelor românești și străine, cu impact multivalent asupra producătorilor și consumatorilor.

Obiective

Obiectivul general 7: Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole

Obiectivul specific 7.3: Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător.

Obiectivul proiectului: Stabilirea fluxului tehnologic pentru obținerea unor noi combinații

genotipice de legume pentru spaţii protejate, în contextul protejării mediului înconjurător și sănătății consumatorilor din România.

Rezultate

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

      - Identificarea de portaltoi compatibili: unul din familia Solanaceae și unul din familia Cucurbitaceae;

      - Obținerea de combinații genotipice noi, altoi x portaltoi: 3 din familia Solanaceae și 3 din familia  Cucurbitaceae;

      - Tehnologii specifice de cultură în spații protejate, una pentru Solanaceae altoite și una pentru  Cucurbitaceae altoite;

      - Eliminarea tratamentelor chimice pentru dezinfecția solului;

      - Reducerea densității de plantare cu peste 6 – 8%;

      - Creșterea producției de fructe cu peste 16%;

      - Obținerea unor producții de calitate E și a-I-a de peste 75%;

      - Obținerea de fructe cu compoziție biochimică și calitate organoleptică asemănătoare

      cu a fructelor nealtoite.

Modul de aplicare al rezultatelor:

- Înființarea de câmpuri experimentale pentru transferarea rezultatelor obținute la posibili beneficiari, legumicultori, persoane fizice și/sau persoane juridice, firme specializate în producere de legume în spații protejate;

- Participarea la 3 simpozioane naționale/internaționale; 

- Publicarea a 3 lucrări în Baza de Date Internațională, BDI, cu rezultatele cercetării;

-       Pagină web cu informații   privind rezultatele proiectului.

Rezultate faza I    Rezultate faza II    Rezultate faza III    Rezultate faza IV            Rezultate faza V


Drumul Gilaului 5N, sector 4, Bucuresti        horting@gmail.com        Tel: +4 021.460.34.40      Fax: +4 021.460.07.25
Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "HORTING"