Drumul Gilaului 5N, sector 4, Bucuresti        horting@gmail.com        Tel: +4 021.460.34.40      Fax: +4 021.460.07.25
Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "HORTING"
Conducerea ICDIMPH - HORTING:
DIRECTOR GENERAL

Ec.  Constantin StefanDIRECTOR ADJUNCT TEHNIC

ing. Bogdan IordacheDIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC

Ec. Cerise Matei