PROIECTE INTERNATIONALE:IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI AQUAPONICS ÎN ROMÂNIA PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN ZONE DEFAVORIZATE (AQUA-ROM)
PROIECTE NATIONALE:


PLAN SECTORIAL MADR  - ADER 2020

Contract 3.3.7/2015  Optimizarea altoirii speciilor de legume cu pondere in cultură, pentru îmbunătățirea productivității și a calității fructelor, în condițiile accentuării factorilor de stres biotici și abiotici

Poziție: COORDONATOR


Contract 16.1.1./2015  Adaptarea unor tehnologii inovative aplicabile la nivelul unor centre locale (cooperative) de producție, condiționare și depozitare de scurtă și lungă durată a produselor horticole proaspete și prelucrate

Poziție: COORDONATOR


Contract 16.2.1./2015  Cercetări privind determinarea proprietăților termice, fizice, a coeficienţiilor de căldură şi de transfer de masă a produselor horticole pentru optimizarea tehnologiilor de congelare aplicabile pe lanțuri frigorifice

Poziție: COORDONATOR


Contract ADER 3.2.2./2015  Ameliorarea speciilor pomicole în vederea creșterii siguranței și securității alimentare

Poziție: PARTENER


Contract ADER 3.3.5./2015  Elaborarea unui sistem integrat de control a organismelor dăunătoare la culturile de legume convenționale și ecologice, din spații protejate și câmp

Poziție: PARTENER


Contract 3.2.3./2015  Crearea de soiuri și hibrizi F1 pentru principalele specii de legume cultivate în spaţii protejate: tomate, ardei, pătlăgele vinete, castraveţi, varză timpurie

Poziție: PARTENER


Contract 3.3.2./2015  Bioeconomia speciilor pomicole termofile şi arbuştilor fructiferi în vederea maximizării efecieinţei utilizării resurselor naturale şi antropice

Poziție: PARTENER


Contract 2.2.2./2015  Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul schimbărilor

climatice și elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România

Poziție: PARTENER


PNCDI II – Program Parteneriate în domeniile prioritare 2013

Contract PN-II-PT-PCCA-2013-4-0128 imunobiosenzori pentru detectia rapida a unor reziduuri de pesticide carbamice (carbaryl, carbendazim) in produse horticol

Poziție: PARTENER


Drumul Gilaului 5N, sector 4, Bucuresti        horting@gmail.com        Tel: +4 021.460.34.40      Fax: +4 021.460.07.25
Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "HORTING"